"Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą.

Człowiek jest mu winien poszanowanie,ochronę i opiekę."

Art. 1.USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!

ul. Kawęczyńska 16/39, 03-772 Warszawa

Wspomóż nas wpłatą na konto 63 2030 0045 1110 0000 0255 4630

Menu witryny


Przekaż Darowiznę

Kwota darowizny:

Start
sterylizacja
Sterylizacja i kastracja zwierząt to jedyna skuteczna metoda walki z bezdomnością. Sterylizacja i kastracja zwierząt niesie za sobą wiele pozytywnych skutków. Zwierzęta pozbawione możliwości rozmnażania są spokojniejsze i zmniejsza się u nich poziom niekontrolowanej agresji powodowanej hormonami, psy i koty nie przechodzą uciążliwych dla nich samych i właścicieli rui. Sterylizacja zapobiega wystąpieniu tzw. ciąży urojonej, eliminuje lub zmniejsza ryzyko wystąpienia groźnych dla życia schorzeń układu rozrodczego (ropomacicze, guzy układu rozrodczego) oraz nowotworów sutków. Kastracja zmniejsza ryzyko zachorowania na schorzenia prostaty, w tym na śmiertelny nowotwór prostaty. Dzięki wykonanemu zabiegowi zwierzęta mogą być zdrowsze i żyć dłużej. Nie dochodzi do ucieczek - zwłaszcza w okresie rui, dzięki czemu ogranicza się ilość zaginięć zwierząt, przypadki pogryzień, czy wypadków komunikacyjnych. Nie dochodzi do nieplanowanych ciąż i pojawiania się niechcianych kociąt czy szczeniąt. Ograniczenie rozrodu kotów i psów spowoduje mniejszą liczbę zwierząt wałęsających, porzuconych. Zminimalizowanie liczby małych, chorych i umierających bezdomnych zwierząt wpłynie korzystnie na poprawienie jakości życia mieszkańców a także na pozytwyny wizerunek miasta. Dodatkowym atutem sterylizacji jest brak uciążliwych odgłosów rui dorosłych osobników oraz usunięcie problemu znaczenia moczem okolicy przez kocury i psy. Akcja bezpośrednio przekłada się na wzrost zadowolenia mieszkańców, zminimalizowanie liczby zwierząt trafiających do schroniska, zmniejszenie liczby zwierząt trafiających pod opiekę Fundacji Viva! oraz zminimalizowanie liczby interwencji służb porządkowych, którym zgłaszane są przestępstwa popełniane wbrew Ustawie o Ochronie Zwierząt.
 

Polecamy

projektowanie i pozycjonowanie stron internetowych

Biuro Rachunkowe OMEGA